Välkommen till FMH.se

Forum Miljö & Hälsa, FMH.se, är verktyget för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor, inklusive livsmedel. Allt du behöver för att utnyttja tjänsten är en dator med tillgång till internet.

Kunskapsbank för miljö- och hälsoskydd
Kunskapsbanken är en databas med fakta, lagstiftning, rättsfall, checklistor med mera om allt som rör miljö- och hälsoskydd.

Informationen uppdateras kontinuerligt. Du kan också ställa frågor till våra experter om du har problem med ett ärende.

Kunskapsbanken används redan av hundratals miljöhandläggare runt om i landet och av eleverna på flera universitet. Här kan du se vilka som använder Kunskapsbanken.

Anmäl ditt intresse för den kostnadseffektiva tjänsten redan nu till info(at)remove-this.fmh.se.

Kurser och miljöjuridisk rådgivning
Forum Miljö & Hälsa arrangerar också uppskattade kurser och erbjuder miljöjuridisk rådgivning genom vår tjänst Fråga din miljöjurist.

Kurser

Mer info: klicka på  Kurser!

Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och och argumentation
Som miljöhandläggare kan man ha flera roller vid mark- och miljödomstolens
förhandlingar och det gäller att veta hur man ska agera i de olika rollerna. Vilka
förutsättningar är det som gäller? Miljöhandläggarens förhållningssätt vid olika
 mål och ärenden diskuteras utförligt med praktiska exempel från rättstillämpningen.
Vad gick bra och vad gick snett? På en dag lär du dig grunderna i prövning och överprövning,
att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll, hur man argumenterar och nå bra resultat vid en förhandling.

Nästa kurs sker i Hässleholm den 30 november 2016, se program nedan

Kursprogram 30 november 2016 Hässleholm 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Miljöbrott i praktiken - åtal, provtagning och bevissäkring
 
På en dag lär du dig grunderna i att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll som miljöhandläggare och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. Nästa kurs planeras i Örebro/Hallsberg senhösten 2016

Senaste kursen i Hässleholm den 18 maj, se program nedan

Kursprogram 18 maj 2016 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

Hur genomför vi effektiv tillsyn och kontroll? Kursen Tillsynsmetodik - praktisk inspektionsmetodik tar upp hur man på bästa sätt förbereder och genomför miljötillsyn eller livsmedelskontroll.

Det vill säga hur man i mötet med verksamhetsutövaren kan fastställa vad som behöver rättas till för att nå lagstiftningens mål.

Senaste kursen i Stockholm maj 2016.  

Kursprogram 26 maj 2016. 

Vi planerar kurser i Hässleholm, Skellefteå, Sundsvall under hösten 2016

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

Efter önskemål så har vi har tagit fram en fortsättningskurs i Tillsynsmetodik där vi fokuserar på mötet med verksamhetsutövaren och går utöver traditionella kommunikation och "bemötandekurser". Kursen är  skräddarsydd för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet" samt inom livsmedel. Syftet med kursdagen är att ge kunskap om hur jag verkligen når fram till den jag inspekterar!  Det handlar om kön, kultur, språk och social kompetens etc. 


Senaste Kursen i Hässleholm.

Kursprogram Hässleholm 20 maj 

Vi planerar kurser i Sundsvall och Skellefteå hösten 2016.

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Tillsynsmetodik - konsten att inspektera
Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn vare sig du arbetar med miljöbalken, livsmedelstillsyn eller djurskydd.
Senaste kursen genomfördes hos Länsstyrelsen i Visby.

Kursprogram tidigare kurs i Sundsvall

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

Kursen lär dig agera säkrare i domstolen när du vittnar.
Nästa kurstillfälle: i Stockholm eller Hässleholm hösten 2016

Kursprogram tidigare kurs

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning - kurs för livsmedelsinspektörer

Livsmedelsinspektörer saknar lite råg i ryggen att hantera utredningar av misstänkta matförgiftningar och backar/ lägger ned ansvarsfrågan om resultat av provtagningar inte är övertydliga. En del utreder överhuvudtaget inte matförgiftningar utan menar att ”man hittar ändå aldrig vad det berodde på”.  Man generaliserar och förenklar utan att alla gånger förstå konsekvenserna. Man saknar oftast stöd i och kunskap om hur man ska göra. För att råda bot på detta och ge inspektörerna kunskap så anordnar vi kurser på olika platser i landet.  

Nästa kurs sker i Skellefteå den 8 december och i Norrköping den 9 december

Kursprogram Skellefteå 8 december 2016


Kursprogram Norrköping 9 december 2016

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


NY KURS!
Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Förhandlingsretorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet

Lär dig att bli framgångsrik i att tala, lära och lyssna.
Nästa kurstillfälle: I Stockholm hösten 2016.
NY KURS!

Intresseanmälan till info@fmh.se


Vi planerar kurser i Intervjumetodik - som du frågar får du svar under senhösten 2016.
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst. Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer och får veta det vanligaste felet i intervjuer.

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Nya abonnenter Kunskapsbanken våren 2016
Vi hälsar Bräcke, Mark, Rättvik, Skara, Sollefteå, Sydnärke miljöförvaltning, Torsby, Ystad Österlen miljöförbund, och Älvdalen, välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för kommunala miljökontor.

Senaste Nytt

HaV vill att kravet på rening av fosfor för små avlopp skärps i områden med övergödningsproblem och...

Ny forskning från KTH visar på ett revolutionerande trendbrott: energiförbrukning och...

Genom en ändring i miljötillsynsförordningen ska tillsynsmyndigheten senast vid årsskiftet upprätta...