Välkommen till FMH.se

Forum Miljö & Hälsa, FMH.se, är verktyget för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor - på kommun, län, statlig myndighet eller i näringslivet. Allt du behöver för att utnyttja tjänsten är en dator med tillgång till internet.

Hos Forum Miljö & Hälsa kan du hitta nyttig information som förenklar ditt arbete.

Kunskapsbank för miljö- och hälsoskydd
Tillsammans med författaren Lasse Lind har vi återanvänt hans uppskattade handbok för miljöhandläggare: Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd.

Boken är uppdaterad och inlagd i en sökbar databas med en effektiv sökmotor som fortlöpande uppdateras och är en viktig del av webbverktygets  Kunskapsbank.

Kunskapsbanken används redan av hundratals miljöhandläggare runt om i landet och av eleverna på flera universitet. Här kan du se vilka som använder Kunskapsbanken.

Anmäl ditt intresse för den kostnadseffektiva tjänsten redan nu till info(at)remove-this.fmh.se.

Kurser och miljöjuridisk rådgivning
Forum Miljö & Hälsa arrangerar också kurser och erbjuder miljöjuridisk rådgivning genom vår tjänst Fråga din miljöjurist.

 

Kurser

Alla inspektörer gör tabbar någon gång - lär dig undvika fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen. Kursen Tillsynsmetodik - konsten att inspektera är skräddarsydd för handläggare på ett miljökontor. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn vare sig du arbetar med miljöbalken, livsmedelstillsyn eller djurskydd.

Kursen  Stockholm i maj 2013 blev mycket lyckad med 70 tal nöjda handläggare. Också kurserna i Hässleholm och Norrköping var välbesökta med 60 tal nöjda handläggare vardera.

Nästa kurs planerar vi att genomföra i Skellefteå den 13 maj och i Sundsvall den 14 maj

Program för kursen i Skellefteå den 13 maj, klicka här

Program för kursen i Sundsvall den 14 maj  klicka här

Vi planerar en kurs på Gotland för länsstyrelsen i december 2014. 

Anmäl ditt intresse redan nu. info@fmh.se

Mer info: klicka på Kurser!

Lär dig agera säkrare i domstolen när du vittnar- välkommen att anmäla ditt intresse till den populära kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen.

Nästa kurs planerar vi att genomföra i Stockholm i juni 2014

Program från senaste kursen i Stockholm i oktober 2013 , se program

Vi har tagit fram en kurs i bevissäkring för miljöhandläggare. Den första genomfördes den 7 mars 2014  i Stockholm. Program  klicka här  Vi planerar ytterligare kurser i Västra Sverige samt i Skåne.

Vi planerar en kurs i Miljödomstolsprocessen hösten 2014.

Lär dig kommunicera miljöfrågor - välkommen att anmäla ditt intresse till kursen Kommunicera miljö i teori och praktik, som planeras att äga rum i slutet av 2014 i Stockholm.

Mer info: klicka på Kurser!

Lär dig att bli framgångsrik i att tala, lära och lyssna - välkommen att anmäla dig till den uppskattade kursen Förhandlingsretorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet.
Nästa kurs sker i Stockholm hösten 2014.

Mer info: klicka på Kurser!

Vi planerar kurser i Intervjumetodik - som du frågar får du svar hösten 2014.

Mer info: klicka på Kurser!

 

Nya abonnenter Kunskapsbanken
Vi hälsar Enköping, Emmaboda, Gnosjö, Gislaved, Halmstad, Kinda, Piteå, Vetlanda samt Kommunförbundet Västernorrland välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för miljökontor. 

Kompetensbehov för livsmedelskontroll
Under 2013 genomförde Lisa Andersson på institutionen för livsmedelsvetenskap på SLU ett examensarbete om kompetensbehov för livsmedelskontroll. Tillfrågade var de kommuner som abonnerar på Forum Miljö & Hälsas tjänst Kunskapsbanken. Tag gärna del av rapportens resultat och slutsatser.

Vi planerar att ta fram intressanta kurserbjudanden inom livsmedelsområdet. Maila oss till info(at)remove-this.fmh.se om det är något som du vill vi skall ta upp i en kurs. 

Månadens fråga 03-04 2014

Handen på hjärtat, hur mycket arbetstid går åt per dag för Facebook, privata SMS och annat "icke-arbete"?

 

Rättsfall i Kunskapsbanken

Vi hälsar vår nya medarbetare Rolf Svedberg välkommen. Han har varit miljöråd på Miljööverdomstolen under många år. Rolf kommer att hjälpa oss att ta fram ett urval av prejudicerande rättsfall till Kunskapsbanken anpassat för kommunernas miljökontor. 

Senaste Nytt

Många kommuner brister i sin kontroll av dricksvattnet. Det visar en sammanställning av kommunernas...

Vid en kontroll av innehållet i 50 hårfärgningsprodukter fann Läkemedelsverket att det fanns stora...

I fjol lämnade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, förslag till regeringen om insatser för att minska...

Prenumerera på nyhetsbrevet


Namn:


E-post:Är du redan prenumerant och vill avbryta din prenumeration, klicka här.