Välkommen till FMH.se

Forum Miljö & Hälsa, FMH.se, är verktyget för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor, inklusive livsmedel. Allt du behöver för att utnyttja tjänsten är en dator med tillgång till internet.

Kunskapsbank för miljö- och hälsoskydd
Kunskapsbanken är en databas med fakta, lagstiftning, rättsfall, checklistor med mera om allt som rör miljö- och hälsoskydd.

Informationen uppdateras kontinuerligt. Du kan också ställa frågor till våra experter om du har problem med ett ärende.

Kunskapsbanken används redan av hundratals miljöhandläggare runt om i landet och av eleverna på flera universitet. Här kan du se vilka som använder Kunskapsbanken.

Anmäl ditt intresse för den kostnadseffektiva tjänsten redan nu till info(at)remove-this.fmh.se.

Kurser och miljöjuridisk rådgivning
Forum Miljö & Hälsa arrangerar också uppskattade kurser och erbjuder miljöjuridisk rådgivning genom vår tjänst Fråga din miljöjurist.

Kurser

Mer info: klicka på  Kurser!

Miljöbrott i praktiken - åtal, provtagning och bevissäkring 
På en dag lär du dig grunderna i att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll som miljöhandläggare och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. Nästa kurs planeras i Stockholm och Hässleholm våren 2016

Senaste kursen, se nedan

Kursprogram 7 december 2015. 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

Hur genomför vi effektiv tillsyn och kontroll? Kursen Tillsynsmetodik - praktisk inspektionsmetodik tar upp hur man på bästa sätt förbereder och genomför miljötillsyn eller livsmedelskontroll.

Det vill säga hur man i mötet med verksamhetsutövaren kan fastställa vad som behöver rättas till för att nå lagstiftningens mål.

Senaste kursen i Norrköping den 18 december 2015

Kursprogram 18 december 2015. 

Vi planerar kurser i Stockholm, Göteborg och Hässleholm under våren 2016

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

Efter önskemål så har vi har tagit fram en fortsättningskurs i Tillsynsmetodik där vi fokuserar på mötet med verksamhetsutövaren och går utöver traditionella kommunikation och "bemötandekurser". Kursen är  skräddarsydd för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet" samt inom livsmedel. Syftet med kursdagen är att ge kunskap om hur jag verkligen når fram till den jag inspekterar!  Det handlar om kön, kultur, språk och social kompetens etc. 


Senaste Kursen den 20 maj 2015 i Hässleholm.

Kursprogram Hässleholm 20 maj 

Vi planerar kurser i Sundsvall och Skellefteå våren 2016.

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Tillsynsmetodik - konsten att inspektera
Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn vare sig du arbetar med miljöbalken, livsmedelstillsyn eller djurskydd.
Senaste kursen genomfördes hos Länsstyrelsen i Visby december 2014.

Kursprogram tidigare kurs i Sundsvall

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

Kursen lär dig agera säkrare i domstolen när du vittnar.
Nästa kurstillfälle: i Stockholm eller Hässleholm våren 2016

Kursprogram tidigare kurs

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning - kurs för livsmedelsinspektörer

Livsmedelsinspektörer saknar lite råg i ryggen att hantera utredningar av misstänkta matförgiftningar och backar/ lägger ned ansvarsfrågan om resultat av provtagningar inte är övertydliga. En del utreder överhuvudtaget inte matförgiftningar utan menar att ”man hittar ändå aldrig vad det berodde på”.  Man generaliserar och förenklar utan att alla gånger förstå konsekvenserna. Man saknar oftast stöd i och kunskap om hur man ska göra. 

Nästa kursplaneras i  Hässleholm april 2016 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Kursprogram tidigare kurs

Stockholm 22 pktober 2015. 


NY KURS!
Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Förhandlingsretorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet

Lär dig att bli framgångsrik i att tala, lära och lyssna.
Nästa kurstillfälle: I Stockholm våren 2016.
NY KURS!

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Vi planerar en kurs i Miljödomstolsprocessen våren 2016.
Dag fokuserar på hur prövningen går till i miljödomstolen och hur man argumenterar.


Vi planerar kurser i Intervjumetodik - som du frågar får du svar under senhösten 2015.
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst. Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer och får veta det vanligaste felet i intervjuer.

Nya abonnenter Kunskapsbanken dec 2015/jan 2016
Vi hälsar Bräcke, Rättvik, Skara, Sollefteå, Sydnärke miljöförvaltning, Torsby, Ystad Österlen miljöförbund, och Älvdalen, välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för kommunala miljökontor.

Senaste Nytt

Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen och även den snabbast växande....

En gemensam ambitionsnivå och en rad åtgärder mot artskyddsbrott föreslås i en rapport från...

Den 24 november startar ett nytt nätverk för kommuner som vill arbeta för en giftfri vardag....