Referensråd och användarforum


Referensråd för Forum Miljö & Hälsa
Forum Miljö & Hälsa har ett referensråd för de kommuner och andra organisationer som använder Kunskapsbanken. Referensrådet består av några personer från kommuner och andra organisationer samt tre personer från Forum Miljö & Hälsa.

Referensrådets roll är att:

  • Komma med synpunkter och råd för utvecklingen av Kunskapsbanken, beträffande innehåll, funktionalitet och användbarhet.
  • Ge råd och tips om andra tjänster som FMH.se erbjuder eller kan erbjuda, som fortbildning, juridisk rådgivning med mera.

Användarforum
Vi kommer även att starta ett användarforum med alla de kommuner och miljöhandläggare som abonnerar på tjänsten.

Det innebär att ni som abonnenter kan påverka Kunskapsbankens innehåll framöver så att den blir ett ännu bättre verktyg för Er som handlägger ärenden inom ett miljökontor.

Skillnaden mellan referensråd och användarforum är att referensrådet i huvudsak behandlar övergripande frågor medan användarforumet är till för synpunkter om detaljinnehållet i Kunskapsbanken.


Åter till inloggning Kunskapsbanken