Inloggning till Kunskapsbanken

Användarinloggning

Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen:
Logga in

Har du glömt ditt lösenord?


Nya artiklar i Kunskapsbanken

Kunskapsbanken utökas ständigt med nytt material. Här är länkar till några av de senaste artiklarna.

Rättsfall fordonstvätt

Dricksvatten - MALLAR

Lag om tillgänglighet till digital offentlig service

Projekt Sprängämnesprekursorer

Kom gärna med önskemål om det du saknar i Kunskapsbanken! 

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .


Frågor och Svar

I abonnemanget på Kunskapsbanken ingår 5 timmars handläggningsstöd per år från våra experter Lasse Lind, Leif Lövström med flera.

Vi presenterar här ett urval av de frågor (med svar) som vi fått in och som vi bedömer har ett allmänintresse. Hör gärna av dig med kommentarer till frågorna och svaren om du känner att du kan bidra med förtydliganden eller ytterligare information. Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .

ALLA Frågor och Svar

Omprövning av beslut
Vad gäller kring när en verksamhet vill ha ett beslut "omprövat"? (2018-05)

Inomhusklimat
Om luftmätning av mögel, var bör mätningen utföras och hur tillförlitlig är mätningen? (2016-11)

Enskilda avlopp
Kan vi ställa krav på efterpolering av avloppsvattnet från ett minireningsverk? (2014-09)

Enskilda avlopp
Kan vi (Samhällsbyggnadsnämnden) förelägga en enskild fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala VA-nätet med stöd av MB eller är det Tekniska avdelningens ansvar att driva processen mot den enskilda fastigheten? (2014-02)

Farligt avfall
Under vilka förutsättningar bedöms blästersand vara farligt avfall? (2013-01)