Kurser

  Aktuella kurser

Forum Miljö & Hälsa arrangerar välbesökta och uppskattade kurser och seminarier. Nedan finns information om följande aktuella kurser. Vi anordnar de numera också digitalt i Zoom.

NY KURS

1).Nya dricksvattenföreskrifter vad innebär det för tillsynen?

Livsmedelsverkets nya dricksvattenföreskrifter trädde i kraft 1 januari 2023.
Hur genomför vi effektiv kontroll av dricksvattenanläggningar med de nya föreskrifterna från Livsmedelsverket?  Vi genomförde en kurs om de nya dricksvattenföreskrifterna 2 februari 2023.
Vi planerar en ny kurs hösten 2024

2)
.Effektiv tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar
Kursen tar upp tillsynen kring mindre dricksvattenanläggningar, dvs. anläggningar som lyder under Livsmedelsverkets nya föreskrifter om dricksvatten (LIVFS 2022:12, vägledning och parametrar.
Teori varvas med praktiska exempel och övningar.  Vi genomförde en uppskattad kurs i mars 2023
Senaste kursen den 16 november2023 i Zoom. se program i länk Kurs 16 nov
Vi planerar en ny kurs senvåren 2024

Anmäl intresse till info@fmh.se.

NY KURS

3). Effektiv tillsyn av mindre avloppsanläggningar med HaV nya vägledning
Senaste kursen genomfördes den 7 september 2023. Se program
Vi planerar en ny kurs hösten 2024

Anmäl intresse info()fmh.se

NY KURS

4) Effektiv prövning av mindre avloppsanläggningar
Senaste kursen genomfördes den 5 oktober 2023 se program
Vi planerar en ny kurs hösten 2024.Anmäl intresse till info()fmh.se

5) Effektiv prövning och tillsyn av medelstora avloppsanläggningar 6 pe och max 2 000 pe
Senaste kursen 24 oktober 2023 med många nöjda deltagare. Se program i länk nedan. Vi planerar en ny kurs hösten 2024

Kurs medelstora avlopp

Anmäl intresse till info()fmh.se


6
Effektiv prövning och tillsyn av minireningsverk upp till 50 pe för hushållsspillvatten
Hur genomför vi effektiv prövning och tillsyn av minireningsverk? Många miljöhandläggare upplever att att det är knepigt att utföra tillsyn av medelstora avloppsanläggningar. I synnerhet om man sällan har jobbat med dessa frågor tidigare. Senaste kursen genomfördes den 14 september 2023. Program 14 september
Vi planerar en ny kurs hösten 2024

7. Kvalitetssäkra dina förelägganden och beslut - lär dig skriva förelägganden
som håller i domstol
i planerar en ny kurs senvåren 2024

NY KURS

8). Motiverade, effektiva och välmående tillsynsteam

NY KURS

9). Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring
provtagning av oljor och förorenad mark för miljöhandläggare
Vi planeraren ny kurs våren 2024

NY KURS!

10)
Provtagning av oljor och förorenad mark för miljöhandläggare
En ny kurs planeras planeras våren 2024

11. Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation 

12). Retorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet

13. Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

14. Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

15. 
Tillsynsmetodik - kvalitetssäkra dina inspektioner och beslut  Ny kurs hösten 2024

16. Miljöbrottsprocessen i praktiken - vittna i domstol 

17. Hur genomför vi effektiv tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar? - fördjupningskurs

18. Utreda matförgiftningar och hitta orsaken-  kurs för livsmedelsinspektörer 31 jan 2024

19. Intervjumetodik - som du frågar får du svar   Ny Kurs

20. Kurs i nya förvaltningslagen


Kom gärna med förslag på ämnesområden som du skulle vilja att vi ordnar seminarier kring. Mejla till info(at)remove-this.fmh.se.

Vi planerar dessutom följande kurser, se mer info nedan:

  • Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet
  • Intervjumetodik - som du frågar får du svar

---------------------------------------------------------------------------------------------------

NY KURS

1)  Nya dricksvattenföreskrifter vad innebär det för tillsynen?
Livsmedelsverkets nya dricksvattenföreskrifter trädda i kraft 1 januari 2023
Genom de nya föreskrifterna kommer delar av EU:s dricksvattendirektiv 2020/2184 implementeras i Sverige. 
Vi genomförde en kurs den 2 februari där vi presenterar de viktigaste nyheterna i dricksvattenföreskrifterna och vad det innebär för tillsynen. Vi planerar en ny kurs hösten 2024.

NY KURS

2). Effektiv Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar
Senaste kursen den 16 november2023 i Zoom. se program i länk Kurs 16 nov
Vi planerar en ny kurs senvåren 2024

3).Effektiv tillsyn av mindre avloppsanläggningar med HaV nya tillsynsvägledning

Hur genomför vi effektiv tillsyn av små avloppsanläggningar? Många miljöhandläggare upplever att att det är lite knepigt att utföra tillsyn av små avloppsanläggningar. I synnerhet om man sällan har jobbat med dessa frågor tidigare. Det handlar dels om att bedöma vilka risker ett avloppsutsläpp kan innebära men också att de krav man ställer som myndighet inte är orimliga. Varje ärende ska prövas var för sig och en skälighetsbedömning är viktigt för att komma till rätt beslut. Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar arbetet med enskilda avloppsanläggningar.
Vi genomförde en kurs 7 september 2023. Program

Vi planerar en ny kurs hösten 2024
Anmäl intresse till info(at)remove-this.fmh.se

NY KURS

4) Effektiv prövning av mindre avloppsanläggningar

Många miljöhandläggare upplever att att det är knepigt att utföra prövning av små
avloppsanläggningar. Prövningar kan vara tidskrävande så vi går igenom hur man effektivt och kritiskt granskar avloppsansökningar.

Varje ärende ska prövas var för sig och en skälighetsbedömning är viktigt för att komma till rätt beslut. Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar arbetet med prövning av enskilda avloppsanläggningar.  Senaste kursen 5 oktober 2023. Se se program

Vi planerar en ny kurs hösten 2024
Anmäl intresse info()fmh.se

Anmäl intresse till info()fmh.se


5) Effektiv prövning och tillsyn av medelstora avloppsanläggningar 6 pe och max 2 000 pe
Hur genomför vi effektiv prövning och tillsyn av medelstora avloppsanläggningar? Många miljöhandläggare upplever att att det är knepigt att utföra tillsyn av medelstora avloppsanläggningar. I synnerhet om man sällan har jobbat med dessa frågor tidigare.
Det handlar dels om att bedöma vilka risker ett avloppsutsläpp kan innebära men också att de krav man ställer som myndighet inte är orimliga. Varje ärende ska prövas var för sig och en skälighetsbedömning är viktigt för att komma till rätt beslut. Checklistor redovisas. Vi går igenom reningstekniker, markbaserad rening, reningsverk, sorterande anläggningar och efterpolering
Senaste kursen den 24 oktober 2023. Program se länk nedan

Vi planerar en ny kurs hösten 2024

Kurs medelstora avlopp

Anmäl intresse till info@fmh.se

6).Effektiv prövning och tillsyn av minireningsverk upp till 50 pe för hushållsspillvatten
Hur genomför vi effektiv prövning och tillsyn av minireningsverk? Många miljöhandläggare upplever att att det är knepigt att utföra tillsyn av medelstora avloppsanläggningar. I synnerhet om man sällan har jobbat med dessa frågor tidigare.
Innehåll:
Vad är ett minireningsverk? Vad är inte ett minireningsverk?

* Vad ska finnas med i ansökan?

* Hur skriver jag tillstånd som också utgör ett effektivt stöd vid tillsyn?

* Egenkontroll

* Serviceavtal

* Kräv dokumenterad sakkunskap både vid installation, drift och service

* Arbeta med checklistor vid tillsyn av minireningsverk

* Provtagningens vara eller inte vara
* Rättsfall

*  Kursomfång en dag

Senaste kursen den 14 september 2023 med många nöjda kursdeltagare. Se program här

Anmäl intresse info()fmh.se Vi planerar en ny kurs hösten 2024

7). Kvalitetssäkra dina förelägganden och beslut - lär dig skriva förelägganden
som håller i domstol


Vårens viktigaste kurs.
Att skriva förelägganden är en svår konst att behärska, det vet alla som arbetar med lagstiftning. 
Man har var för sig fått göra sina egna - ibland dyrköpta erfarenheter.

Kursen kommer fokusera på själva föreläggandet och på förfarandet vid utdömande av vite.
Det blir många exempel ur rättspraxis. Kursen uppmuntrar till frågor och interaktivitet mellan deltagare och föreläsare.  Moment av övningsuppgifter och diskussion ingår.

Efter kursen ska du kunna konstruera ett lagenligt vitesföreläggande samt känna igen ett bristfälligt sådant och känna till hur kraven på delgivning uppfylls. 
Du ska också veta hur processen för utdömande går till och de olika rollerna i den processen.

Senaste kursen maj 2023.  Se länk nedan

Program 11 maj 2023 i Zoom

Anmäl intresse till info(at)remove-this.fmh.se

Vi planerar en ny kurs våren 2024


----------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Att skapa effektiva och välmående tillsynsteam

Som komplement till vår satsning på Tillsynsmetodik planerar vi en ny utbildning i hur man kan skapa motiverade, effektiva och välmående handläggare och tillsynsteam.

Att vara miljö- eller livsmedelshandläggare är ett utmanade arbete. En viktig del av ett hållbart arbetsliv är att samarbetet i arbetsgrupperna fungerar väl. Ett icke-fungerande samarbete med kollegor dränerar energi, medan ett väl fungerande samarbete ger motståndskraft mot de prövningar arbetet utsätter en för.

Kursdagen ger kunskap och verktyg för att den enskilde chefen/handläggaren ska bli mer effektiv och välmående i arbetsgruppen med syftet att skapa välfungerande team. Det handlar bland annat om vilka konkreta frågor en grupp behöver ta sig an för att bli välmående och effektiv och hur man har en konstruktiv kommunikation.

OBS! Vi skjuter kursen till våren 2024.

Program kurs Stockholm

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

NY KURS

9). Provtagning av oljor och förorenad mark
Vi planerar en kurs i Provtagning av oljor och förorenad mark tillsammans med Nils Hyden tidigare NFC (Nationellt forensiskt center) tidigare SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium).
Planeras att genomföras i Malmö, Stockholm våren 2024.

Maila intresse till info@fmh se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NY KURS

10). Retorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet
Som miljöinspektör ställs krav på förmågan att hantera olika typer av målgrupper, allt från politiker till enskilda näringsidkare. Syftet med  kursen är att ge kunskap och verktyg att presentera och argumentera för sina förslag, lösningar och åtgärder i varierande situationer. 
Kursen planeras genomföras våren 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation
Som miljöhandläggare kan man ha flera roller vid mark- och miljödomstolens
förhandlingar och det gäller att veta hur man ska agera i de olika rollerna. Vilka
förutsättningar är det som gäller?

Miljöhandläggarens förhållningssätt vid olika mål och ärenden diskuteras utförligt med praktiska exempel från rättstillämpningen. Vad gick bra och vad gick snett?

På en dag lär du dig grunderna i prövning och överprövning, 
att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll, hur man argumenterar och nå bra resultat vid en förhandling.

Senaste kursen i Stockholm se nedan.

Kursprogram 29 maj 2018 Stockholm 

Vi planerar en ny kurs våren 2024.

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och påverka när och var nästa kurs äger rum,
välkommen att höra av dig under adress info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring

Forum Miljö & Hälsa har under flertal år anordnat den uppskattade kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - att vittna i domstol. Många av er på Miljökontoren har gått den kursen.

Som ett komplement till den utbildningen och efter önskemål från många miljöhandläggare kommuner och länsstyrelse så har vi tillsammans med poliser och åklagare skräddarsytt en kursdag i provtagning och bevissäkringsprocessen. Kursen är anpassad för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet".

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna i processen och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. 

Senaste kursen digitalt Zoom se i länk nedan.

Digital kurs 11 mars 2021 i Zoom. 

Vi planerar en ny kurs våren 2024

Anmäl intresse till info@fmh.se

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


----------------------------------------------------------------------------------

13. Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

Hur genomför vi effektiv tillsyn och kontroll? Kursen Tillsynsmetodik - praktisk inspektionsmetodik tar upp hur man på bästa sätt förbereder och genomför miljötillsyn eller livsmedelskontroll.

Det vill säga hur man i mötet med verksamhetsutövaren kan fastställa vad som behöver rättas till för att nå lagstiftningens mål.

Senaste kursen i Stockholm  

Kursprogram 26 maj. 

Vi planerar kurser i Stockholm, Karlstad, Hässleholm och i norra Sverige våren 2024.
Allt beror dock på hur många som visar intresse. 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren
Efter önskemål så har vi har tagit fram en fortsättningskurs i Tillsynsmetodik där vi fokuserar på mötet med verksamhetsutövaren och går utöver traditionella kommunikation och "bemötandekurser". Kursen är  skräddarsydd för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet" samt inom livsmedel. Syftet med kursdagen är att ge kunskap om hur jag verkligen når fram till den jag inspekterar!  Det handlar om kön, kultur, språk och social kompetens etc.

Senaste kursen den 20 maj i Hässleholm.

Kursprogram Hässleholm 20 maj 

Vi genomförde en kurs mars 2020 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Åre.

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Tillsynsmetodik - kvalitetssäkra dina inspektioner och beslut

Att inspektera är en svår konst att behärska, det vet alla som utövar tillsyn inom lagstiftning. Man har var för sig fått göra sina egna - ibland dyrköpta erfarenheter.

Hur når vi bäst resultat i tillsynen?

Att se till att lagstiftningen följs och på köpet uppnå olika mål för tillsynen är basen för en tillsynsmyndighets verksamhet. Det finns många sätt att jobba på för att nå avsett resultat men ofta går det slentrian i planering och genomförande

Syftet med kursdagen i Tillsynsmetodik är att ge kunskap och inspiration för att utveckla tillsynen genom att belysa frågan ur olika vinklar. Kursen är skräddarsydd för handläggare på ett miljökontor

Högni Hansson diskuterar hur förhållandet till verksamhetsutövare och arbetsgivare påverkar tillsynen medan rådman Hanna Jarlbro utreder de juridiska möjligheterna och begränsningarna för inspektören.

Hanna lär dig också skriva vitesförelägganden som håller för en granskning i domstol.Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn.

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn, vare sig du arbetar med miljöbalken eller livsmedelstillsyn. 

Ny kurs 1 februari 2024 i Zoom  klicka här

Intresseanmälan till framtida kurser info(at)remove-this.fmh.se

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

En av konsekvenserna av miljöbalken är att många miljöhandläggare numera kallas att närvara i domstolen. Vilka förutsättningar är det som gäller? Som miljöhandläggare har man olika roller i domstolen. Rollerna kräver saklighet, objektivitet, lugn och pedagogisk förmåga. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som vittne eller sakkunnig?

Kursen ger dig knepen att agera säkrare i miljöbrottsprocessen, hantera situationen i rätten på ett bra sätt och hur du helt enkelt blir säkrare i din roll som miljöhandläggare.

Kursen är inte bara tillämplig på 9 kap i Miljöbalken utan också straffsanktioner när det gäller täkter och 7 kap naturvårdsbiten. Även ni som arbetar med hälsoskydd, strandskydd, kulturmiljö, livsmedel och djurskydd har nytta av kursen. I denna kurs har vi utbildat hundratals nöjda handläggare. 

Nästa kurs planerar vi att hålla i Stockholm och Falun våren 2024.

Program från senaste kurstillfället, se program


Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar - grundkurs

Kursen tar upp tillsynsfrågor kring mindre dricksvattenanläggningar, dvs. anläggningar som lyder under Livsmedelsverkets nya föreskrifter om dricksvatten (LIVFS 2022:12, vägledning och parametrar.

Teori varvas med praktiska exempel och övningar i grupp. Målgruppen är inspektörer som ska börja göra tillsyn på vattentäkter och erfarna inspektörer som behöver lite fördjupning och mer praktiska tips. Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar tillsynsarbetet och att förebygga dricksvattenutbrott.

Senaste kursen digitalt i Zoom

Kurs 23 mars


Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

18.Hur genomför vi effektiv tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar? - fördjupningskurs
I fördjupningskursen har vi fokus på praktisk kontroll i fält. Här ställs inspektören 
inför vilka metoder som kan användas vid kontroll av mindre dricksvattenanläggningar.
Vilka förberedelser bör göras? Vad ska kontrolleras på plats och hur ska det gå till? 
Hur sker kontroll av analysprotokoll, kontroll av faroanalys och faroanalys med eventuell HACCP? 
Vad bör ingå i en rapport efter besöket? Det blir också fokus på hur HACCP för mindre dricksvattenanläggningar kan och ska se ut.Teori varvas med praktiska exempel och övningar i grupp. Målgruppen är inspektörer som gått FMH:s grundkurs ”Effektiv tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar”och erfarna inspektörer som behöver fördjupade kunskaper och mer praktiska tips. Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar tillsynsarbetet och att förebygga dricksvattenutbrott.

Senaste kursen i Karlstad se länk nedan

Kursprogram Program kurs Karlstad 


Vill du lämna din intresseanmälan till kurserna, 
välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Utreda matförgiftningar och hitta orsaken-  kurs för livsmedelsinspektörer - kurs för livsmedelsinspektörer. Livsmedelsinspektörer saknar lite råg i ryggen att hantera utredningar av misstänkta matförgiftningar och backar/ lägger ned ansvarsfrågan om resultat av provtagningar inte är övertydliga. En del utreder överhuvudtaget inte matförgiftningar utan menar att ”man hittar ändå aldrig vad det berodde på”. 
Man generaliserar och förenklar utan att förstå konsekvenserna. Man saknar saknar stöd i och kunskap om hur man ska göra. Kursen har varit mkt uppskattad. Över 4 på en skala mellan 1 - 5. (Mycket bra)

Vi genomför en ny kurs i Zoom 31 jan 2024. se kursprogram nedan

Kursprogram

----------------------------

NY KURS!

20 Intervjumetodik - som du frågar får du svar 
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst. Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer och får veta det vanligaste felet i intervjuer.

Hur blir du en bättre intervjuare? Vilka frågor fungerar bäst?  Öppna eller slutna?
Hur får du människor att öppna sig? Hur undviker du de vanligaste misstagen?
Hur lär du dig att bli en bättre lyssnare? 
Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer. Du får veta det vanligaste felet i intervjuer.
Kursen planeras under hösten 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Kurs i nya förvaltningslagen

Den 1 juli 2018 börjar den nya förvaltningslagen att gälla. Den nya lagen medför en hel del förändringar, bland annat rörande myndigheternas utredningsansvar och beslutsfattande.

Vi har genomfört kurser i Stockholm, Falun, Hässleholm och Luleå med många nöjda handläggare. 

Senaste kursen i Hässleholm se nedan. 

Kursprogram Hässleholm

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har många förfrågningar att köra andra kurser, bland annat har vi utvecklat innehållet i  kursen i retorik. 

Vi planerar kurser i Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet där fokus mer handlar om lära, lyssna och argumentera och mindre om tal. 

De planeras att köras i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vill du lämna din intresseanmälan till kurserna och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

För mer information om aktuella kurser:

Lars-Eric Sjölander
kurssamordnare och moderator  
Tfn 070/792 56 67
E-post: les(at)remove-this.fmh.se