Miljökontakter - Länsstyrelser G

 

Länsstyrelsen Gotlands län

Visborgsallén 4 (Nya Visborg), 621 85 VISBY

Tel 0498-29 21 00 Fax 0498-21 72 89

E-post: gotland(at)remove-this.lansstyrelsen.se

 

Ämnesområden - Länsstyrelsen i Gotlands län

Djurskydd

Hälsoskydd

Jakt och fiske

Krisberedskap

 

Lantbruk och landsbygd 

Livsmedelskontroll

Miljö

Natur

 

Samhällsbyggnad

Smittskydd

Vatten

 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Borgmästarplan 1, 801 70 Gävle

Tel 026-17 10 00 Fax 026-17 13 05

E-post: gavleborg(at)remove-this.lansstyrelsen.se

 

Ämnesområden - Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Djurskydd

Hälsoskydd

Jakt och fiske  

Krisberedskap 

 

Lantbruk och landsbygd  

Livsmedelskontroll

Miljö

Natur 

 

Samhällsbyggnad

Smittskydd

Vatten