Nyheter

17.10.2018 17:00 Ålder: 6 År

Var tionde kommun brister i sin radontillsyn

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Leif Lövström

Var tionde kommun har stora brister i sitt radonarbete visar en ny enkätundersökning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Enligt enkäten finns det också stora skillnader i hur kommunerna jobbar med radon över landet. 

Bland annat har var fjärde kommun inte med radon i sin tillsynsplan. I storstadsområdena är det 10 procent av kommunerna som inte har med radon i tillsynsplanen, i övriga landet är motsvarande siffra 35 procent. 


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

OBS! Vårt fasta nummer 08/556 00 185 har upphört Vi hänvisar till 070/792 56 67

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .