Nyheter

28.08.2018 16:48 Ålder: 6 År

Sju kommuner ignorerar hälsovarningar om livsmedel

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Leif Lövström

Livsmedelsverket förelägger sju kommuner att visa hur de i fortsättningen på ett pålitligt sätt ska klara att bevaka Sveriges nationella varningssystem för hälsofarliga livsmedel iRasff. Kommunerna är Eslöv, Sunne, Tidaholm, Surahammar, Salem, Bjurholm och Sollefteå.

I somras upptäckte Livsmedelsverket att flera kommuner inte bevakade systemet som de skulle, vissa inte på flera veckor. Meddelanden som kom in varken lästes eller togs om hand. Att inte sköta bevakningen kan utsätta människor för stora hälsorisker. Under sommaren har minst 180 kommuner fått varningar via iRasff och sju av dessa har inte hanterat ärendena inom rimlig tid.

Källa: Livsmedelsverket


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

OBS! Vårt fasta nummer 08/556 00 185 har upphört Vi hänvisar till 070/792 56 67

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .