Nyheter

10.04.2018 20:03 Ålder: 6 År

Vindkraftverk tilläts i naturreservat

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Leif Lövström

Trots invändningar från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna tillåter Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) fyra vindkraftverk inom Malingsbo-Klotens naturreservat i Smedjebackens kommun. 

Domstolen menar att fyra vindkraftverk i utkanten av reservatet inte skulle "äventyra reservatsföreskrifternas syfte", vilket framförallt är att bevara områdets karaktär av barrskogslandskap och att underlätta för allmänheten att vistas i området och uppleva dess naturvärden.

MÖD tog i sitt beslut inte hänsyn till Länsstyrelsens argument att arbete pågår med att skriva om de otidsenliga reservatsföreskrifterna så att det skulle bli uttryckligen förbjudet att anlägga vindkraftverk i reservatet - i alla fall utan dispens. Det som står i föreskrifterna gäller vid en prövning menar MÖD. 

Källa: FMH.se och Mark- och miljööverdomstolen


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

OBS! Vårt fasta nummer 08/556 00 185 har upphört Vi hänvisar till 070/792 56 67

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .