Nyheter

02.10.2015 12:22 Ålder: 6 År

Ny strålskyddslag på gång

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Leif Lövström

Strålsäkerhetsmyndighetens presenterade den 23 september ett första förslag till en ny strålskyddslag för att implementera EU:s nya strålskyddsdirektiv. Förslaget innebär bland annat skärpta krav på kontroll av radon i bostäder och lokaler.

Bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde ska enligt förslaget utformas och användas så att exponeringen från radon blir så låg som det är möjligt och rimligt. Den som äger eller nyttjar bostad/lokal ska vidta åtgärder för att förhindra olägenhet av radon.

En annan nyhet är att dagens rekommendation för personer under 18 år att inte använda solarium blir ett förbud enligt lagförslaget.

Se Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med EU:s strålskyddsdirektiv för mer information.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .