Nyheter

17.03.2015 14:30 Ålder: 7 År

Avgifterna för miljöfarlig verksamhet höjs med 50 procent

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Regeringen har beslutat att förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ändras så att avgifterna för miljöfarliga verksamheter höjs med 50 procent.

Höjningen sker stegvis för att minska effekterna av avgiftshöjningen för verksamhetsutövarna. Ändringen är ett led i att anpassa avgifterna till de faktiska kostnaderna.

Källa: Regeringen


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .