Nyheter

04.03.2015 11:47 Ålder: 7 År

Sveriges kommuner har låg beredskap mot övergödningen

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Bara en tredjedel av Sveriges kommuner är medvetna om eller har tillräckligt med resurser för att arbeta med miljöproblemen i Östersjön. Mindre än en procent arbetar långsiktigt och strategiskt. Detta är slutsatser i en ny rapport om Östersjön.

Konsultföretaget The Boston Consulting Group har, på uppdrag av organisationen Zennström Philanthropies, undersökt hur 1 500 kommuner i de nio Östersjöstaterna ser på problemen med övergödning i Östersjön. Enligt deras rapport, "Restoring waters in the Baltic Sea region - A Municipality Strategy to Capture Local Benfits", kan ett effektivt och strukturerat miljöarbete ge tusentals nya jobb och miljarder kronor i ekonomiskt värde för kommuner.

I första numret av "Hav&Vatten" finns hela artikeln om rapporten.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .