Nyheter

07-07-2016 Energikrav på kyl och frys för storkök

Den 1 juli 2016 fick flera olika typer av professionella kylar och frysar ekodesignkrav som tillverkarna ska följa. Det gäller bland annat kylar och frysar i storkök och restauranger.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

01-07-2016 Kontrollplan blir obligatorisk i livsmedelskontrollen

Den 1 januari 2017 måste alla kontrollmyndigheter inom livsmedelsområdet ha en kontrollplan för livsmedelskontrollen. Hittills har det bara funnits rekommendationer från Livsmedelsverket, men nu skärps reglerna.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

06-05-2016 Ny vägledning ska minska riskerna för bekämpningsmedel i dricksvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket har gett ut en ny vägledning för hur dricksvattnet kan hållas fritt från rester av bekämpningsmedel.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

24-04-2016 Miljötillsynen utreds

En särskild utredare ska se över organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt sanktionssystemet.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

15-04-2016 Ny bok om miljökemi

Studentlitteratur har nyligen gett ut boken "Introduktion till miljökemi" av docent Karin Granström på Karlstads universitet. Boken vänder sig framförallt till studenter på högskolor och universitet men är också av intresse för...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

08-04-2016 Slitage från däck största källan till mikroplast

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast. Den största källan utgörs av trafiken genom väg- och däckslitage. Därefter kommer granulat från konstgräsplaner.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

15-03-2016 Toxoplasmaparasiter mycket vanliga hos svenska vildsvin

Parasiten Toxoplasma gondii är mycket vanlig bland svenska vildsvin visar en undersökning från SLU. Hälften av de undersökta vildsvinen bar på antikroppar mot parasiten. Parasiten som främst är känd från katter kan ge allvarlig...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 36 till 42 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .