Nyheter

26-04-2017 Sanktionsavgifter föreslås för livsmedelstillsynen

I en promemoria från Näringsdepartementet ges förslag om att ett system med sanktionsavgifter införs för vissa lagöverträdelser på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

12-04-2017 Myndigheter allt bättre på resfria möten

Statliga myndigheter utnyttjar resfria möten allt mer och det ger resultat för klimatet. Det visar Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljöledning i statliga myndigheter.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

04-04-2017 Kosmetika till barn brister i märkning och varningstexter

Nästan hälften av de kontroller som landets kommuner i samverkan med Läkemedelsverket genomförde, visade på olika brister i bland annat varningstexter och funktionstexter.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

04-04-2017 Kommuner kontrollerar kemiska produkter i handeln

Inspektörer från landets kommuner kommer i höst att kontrollera märkningen av kemiska produkter i detaljhandeln.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

27-03-2017 Tre nya ämnen ska rapporteras som sprängämnesprekursorer

Sedan den 1 mars 2017 omfattas tre ytterligare ämnen av rapporteringskravet som sprängämnesprekursorer. Det är aluminium- och magnesiumpulver samt magnesiumnitrat-hexahydrat.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

13-02-2017 Kylda färdigsallader ofta smitthärdar

Nästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom, enligt en doktorsavhandling.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

27-01-2017 Ingen anmälan till kommunen vid punktbehandling på skogsmark

Viss punktbehandling av av enskilda plantor, stammar och stubbar behöver inte anmälas till kommunen enligt nya regler från Skogsstyrelsen.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 22 till 28 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .