Nyheter

20-03-2013 27 allvarliga risker i Nationell risk- och förmågebedömning 2012

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har överlämnad den första nationella riskbedömningen till regeringen där 27 allvarliga samhällsrisker fastställs.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

19-03-2013 Slutrapport ”Biltvätt på gatan 2012”

Miljösamverkan Västra Götalands projekt ”Biltvätt på gatan 2012”, som pågick under våren 2012, är nu avslutat.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

15-03-2013 Länsstyrelserna övertar dumpningsdispensärenden

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att Länsstyrelsen ska pröva alla frågor om dispens rörande miljöbalkens generella dumpningsförbud.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

08-03-2013 HaV föreslår miljöskatt för att få bort olagliga enskilda avlopp

Enskilda avlopp i fastigheter är idag ett stort miljöproblem och Havs- och Vattenmyndigheten föreslår nu en miljöskatt för att öka antalet godkända enskilda avlopp. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

26-01-2013 Start för anmälningar av nanomaterial i kosmetika

Nya kosmetikaprodukter som innehåller nanomaterial ska anmälas sex månader innan de släpps ut på marknaden. Nu finns en webbtjänst Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) för anmälan. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

03-01-2013 Ny förordning om elektronikutrustning

Den 2 januari trädde förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning i kraft. Förordningen är en anpassning i svenska regler till EU:s omarbetade Rohs-direktiv.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

14-12-2012 Bara godkända hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar

Från den 14 december får tillverkare av livsmedel och kosttillskott bara använda sig av godkända hälsopåståendena på förpackningar, i reklamen och webbsidor.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 134 till 140 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .