Nyheter

07-01-2018 Stopp för doftsättning i gallerior?

Mark- och miljööverdomstolen har i två domar den 19 december bifallit lokala miljömyndigheter som förbjudit doftsättning av luften till entréer och på toaletter i Täby Centrum och Solna Centrum.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

20-12-2017 EUs naturkapital minskar trots bättre miljöarbete

EU gör större framsteg i arbetet mot en resurseffektiv koldioxidsnål ekonomi än när det gäller skydd av biologisk mångfald, naturkapital och människors hälsa.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

12-12-2017 Harpestbakterie finns även i harköttet

Harpest eller tularemi kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag, inklusive människa. Nya insikter i en kommande avhandling visar att även musklerna hos harar kan innehålla den bakterie som orsakar harpest och...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

16-11-2017 Livsmedelsverket föreslår ny avgiftsmodell - betalning efter avslutad kontroll

För att underlätta för livsmedelsföretagen föreslår Livsmedelsverket att avgiften för livsmedelskontroll ska betalas efter avslutad kontroll i stället för, som i dag, i förskott. Många företag har länge önskat den förändringen.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

01-11-2017 Guide för utredning av dricksvattenutbrott

Miljöinspektörer och andra som utreder utbrott med dricksvatten som smittkälla har fått ett nytt hjälpmedel. Det är Springer Imprint i USA som gett ut en helt reviderad version av Procedures to Investigate Waterborne Illness...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

31-10-2017 Regeringen avvaktar om nya regler för små avlopp

Regeringen har beslutat att i nuläget inte gå vidare med de förslag till tydligare regler för små avloppsanläggningar som HaV lämnade i september 2016. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

19-09-2017 Färre fynd av listeria i mat

Fynden av listeria i kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter i butik har minskat de senaste åren. Bakterien hittades också i färre prov på utrustning och i lokaler hos producenter av fisk- eller charkprodukter. Det...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 8 till 14 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .