Kunskapsbankens innehåll

Kunskapsbanken innehåller en kombination av faktaunderlag och lagstiftning inom samtliga arbetsområden som ett kommunalt miljökontor arbetar med.

Klicka här för att logga in på Kunskapsbanken.

Tjänsten bygger på innehållet i miljöinspektören och miljökonsulten Lasse Linds "Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd".

Materialet från lathunden är webbanpassat och i många avseenden utökat. Informationen uppdaterats kontinuerligt.

Utöver lathundens material innehåller Kunskapsbanken även:

  • Ytterligare faktaunderlag och lagstiftning inom samtliga arbetsområden som ett kommunalt miljökontor arbetar med.
  • Kommunalt material för ärendehandläggning (checklistor, rutiner, informationsmaterial) vad som gäller vid handläggning av beslut, nämndsammanträden med mera.
  • Projekt inom miljö- och hälsoskydd (statliga, regionala och kommunala)
  • Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen och andra domstolar med korta kommentarer om vad som gör dem prejudicerande.
  • Ett stort antal unika tabellsammanställningar av Lasse Lind som inte finns tillgängliga i andra källor.
  • Frågor (och svar) som kommuner ställt genom den frågebonus som ingår i abonnemanget på Kunskapsbanken.
  • Fråga din miljöjurist-frågor från olika kommuner som våra kunniga jurister har besvarat. (under uppbyggnad)
Du har kommit till kunskapsbanken för miljötjänstemän.

FMH.SE, vilket är en förkortning av Forum Miljö & Hälsa, är verktyget för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor - på kommun, län, statlig myndighet eller i näringslivet.

Stäng det här fönster!