Om Forum Miljö & Hälsa

FORUM MILJÖ & HÄLSA, FMH.SE, är ett branschforum för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor, inklusive livsmedel, på kommun, län, statlig myndighet eller i näringslivet.

Webbplatsen byggs upp underifrån och i samarbete med miljöhandläggare så att innehållet speglar miljöhandläggarens behov. Hos Forum Miljö & Hälsa hittar du all slags nyttig information som förenklar arbetet med miljö & hälsa.

FMH.SE består av flera delar:

Kunskapsbank som sparar tid och pengar

Kunskapsbanken är en databas med fakta om allt som rör miljö- och hälsoskydd.

Kunskapsbanken bygger på innehållet i miljöinspektören och miljökonsulten Lasse Linds uppskattade ”Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd” som utkom i sin tredje upplaga i november 2001. Denna 558 sidor långa bok innehåller en kombination av faktaunderlag och lagstiftning inom samtliga arbetsområden som ett kommunalt miljökontor arbetar med. Utöver lathundens material innehåller Kunskapsbanken även:

  • Kommunalt material för ärendehandläggning (checklistor, rutiner, informationsmaterial)
  • Projekt inom miljö- och hälsoskydd (statliga, regionala och kommunala
  • Rättsfall från Miljööverdomstolen med flera domstolar med korta kommentarer om vad som gör rättsfallen prejudicerande.

Materialet från lathunden är uppdaterat och webbanpassat samt i många avseenden utökat. Kunskapsbanken är en betaltjänst. Kostnaden för Kunskapsbanken består av en engångskostnad för grundlicensen samt en abonnemangskostnad som betalas per år. Läs mer om abonnemanget här.  

Fråga din miljöjurist

Vi erbjuder kommuner, andra organisationer i offentlig förvaltning, företag och privatpersoner miljöjuridiskt stöd. Uppdraget omfattar juridisk tjänst, främst konsultation, kopplad till miljöbalken samt förordningar, föreskrifter och domar utfärdade med stöd av balken. Men vi erbjuder naturligtvis även konsultation inom andra delar av miljö- och hälsoskyddsområdet, till exempel inom livsmedelslagstiftningen. Läs mer här.

Fort- och vidareutbildning för miljöhandläggare

Forum Miljö & Hälsa arrangerar välbesökta och intressanta kurser och seminarier. Ämnena är aktuella, till exempel avlopp, dricksvatten, tillsynsmetodik, miljöbrott i praktiken - provtagning och bevissäkring, förhandlingsretorik för miljöhandläggare, miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen, miljödomstolsprocessen. Läs mer här.

Platsannonser

Forum Miljö & Hälsa erbjuder kostnadseffektiv platsannonsering. Ingen annan miljöwebbplats når så effektivt så många befattningshavare med kvalificerad erfarenhet från den offentliga miljö- och hälsosektorn.  Platsannonserna läggs ut både på vår webbplats och i vårt digitala nyhetsbrev.

Målsättningen är att FMH.SE skall vara den självklara platsen för dig som söker jobb och vill få en överblick över de möjligheter och det utbud som finns inom miljösektorn. Läs mer här.

Produkter & Tjänster – verktyg för att lösa Miljö- och hälsoproblem

På Produkter & Tjänster kan du som miljöhandläggare hitta en förteckning av leverantörer av de produkter och tjänster du kommer i kontakt med i ditt arbete. Meningen är att skapa överblick över de alternativ som finns på marknaden och att möjliggöra prisjämförelser. Ett annat syfte med tjänsten handlar om egenkontrollförordningen för verksamhetsutövare, som skall se till att verksamheten inte skadar hälsa och miljö samt att miljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt och dokumenteras.

En mycket stor del av egenkontrollarbetet ska utföras av verksamhetsutövarna själva. Detta kan gälla allt från mätning av buller till ventilationsmätning för till exempel en fastighetsägare. Tjänsten är således anpassad för såväl verksamhetsutövaren som den som har den operativa tillsynen av både kontroll och rådgivning. Med andra ord en dubbelriktad tjänst, där såväl produkterna som tjänsterna lätt går att finna. Läs mer här.

Nyhetsbrev

FMH.SE ger ut ett digitalt Nyhetsbrev ca 1 gång per månad.

I Nyhetsbrevet finns aktuella nyheter inom miljö- och hälsoskydd med aktuella platsannonser, kurser och annan annonsering. Anmäl dig här för att få nyhetsbrevet.

De som abonnerar på Kunskapsbanken får Nytt om Kunskapsbanken 4-6 gånger per år.

Ansvariga för drift och innehåll på FMH.SE

Webbplatsen ägs och drivs av Forum Miljö & Hälsa.  Redaktionen hos Forum Miljö & Hälsa ansvarar för innehållet och att den är  kvalitetssäkrad. Samtliga på redaktionen  har mångårig och gedigen erfarenhet av att arbeta med tillsyn och rådgivning och av hållbarhetskommunikation.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Redaktionen består av:

Leif Lövström
projektledare 

Utbildad inom miljö- och hälsoskydd och journalistik. Varit redaktör under 12 år för Miljö & Hälsa, rikstäckande yrkestidning för Miljö-och hälsoskyddsinspektörer.

Har arbetat i över 15 år som miljö- och hälsoskyddsinspektör men är numera miljö- och informationsrådgivare. Specialitet: Tillsynsmetodik och tillsyns - och verksamhetsplanering.

E-post: llm@fmh.se

Lars-Eric Sjölander
webbredaktör

Skriver artiklar till Kunskapsbanken och ansvarig för utbildningarna där han också är moderator. 
Lång erfarenhet av att arbeta som miljöhandläggare, över 15 år.
Tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare under 12 år för Miljö & Hälsa, rikstäckande yrkestidning för miljöhandläggare.
Skolad kommunikatör och journalist. Specialitet: Miljöbrottsprocessen, Tillsynsmetodik, Miljöjuridik samt hållbarhetsarbete i offentliga och privata sektorn.

E-post: les@fmh.se   

Lasse Lind
miljökonsult och projektledare
 
Lasse har under 25 år varit verksam som inspektör med alla tillsynsområden på ett miljökontor och i mer än 10 år som projektledare i Miljösamverkan Västra Götaland.
Är författare till den mycket uppskattade "Vägvisare och lathund för Miljö- och Hälsoskydd" som finns på de allra flesta miljökontor. 


Specialitet:  tillsynsfrågor i kommuner och metodik och juridik i anslutning till det.  

E-post: info@fmh.se

Annonsera

Annonsering på vår webbplats

Bannerannons

En bannerannons skall ha måtten 117 x 60 pixlar och får vara max 8 KB. Vi säljer normalt inte större bannerannonsplatser på våra webbsidor. Er webbannons ligger uppe dygnet runt på ett eget utrymme, som inte delas med någon annan annons.

Vi kan också producera din banner för webben med en banner (117x60 pixlar) som direkt länkar till organisationen eller företagets hemsida.

Pris: 4 000 SEK + moms/kvartal


Kurser

Textannons för en kurs eller seminarium som ni ordnar. Info läggs ut och länkas till er hemsida. Välj mellan att finnas med i kalendariet eller på annan plats.
Fråga om prisuppgift


Platsannonsering

Din platsannons läggs ut direkt och placeras under rubriken Lediga jobb.

Annonspriser 2021

2 950 SEK + moms per tjänst.

I priset ingår också mailutskick till utvalda målgrupper i nyhetsbrev etc 

Annonser skickas till webbredaktionen via detta
mailformulär. Du kan också maila till webbredaktionen. E-post info(at)remove-this.fmh.se .


Beställning

Skicka ett e-post meddelande med namn, företag och telefonnummer till oss eller slå en signal på
 070-792 56 67

Du har kommit till kunskapsbanken för miljötjänstemän.

FMH.SE, vilket är en förkortning av Forum Miljö & Hälsa, är verktyget för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor - på kommun, län, statlig myndighet eller i näringslivet.

Stäng det här fönster!