Nyheter

07.03.2016 15:03 Ålder: 5 År

Nya föreskrifter ska utveckla livsmedelskontrollen

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Leif Lövström

Livsmedelsverket presenterar nu ett förslag till nya kontrollföreskrifter för att stärka livsmedelskontrollen. Föreskrifterna anger hur kommunen, länsstyrelserna och Livsmedelsverket ska planera och följa upp sin kontroll. Här finns krav på:

  • En flerårig plan för livsmedelskontroll
  • En regelbunden uppföljning och utvärdering av kontrollen
  • En plan för att säkra tillgången på personal med kompetens att utföra kontroll
  • En beredskapsplan för krissituationer på livsmedelsområdet.

Förslaget till föreskrifter skickas nu ut på remiss och ett beslut fattas innan sommaren för att ge myndigheterna tid att förbereda för att ha allt på plats till 1 januari 2017.

Källa: Livsmedelsverket


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .