Nyheter

17.12.2015 17:58 Ålder: 5 År

Artskyddsbrott behöver prioriteras högre

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Leif Lövström

En gemensam ambitionsnivå och en rad åtgärder mot artskyddsbrott föreslås i en rapport från Jordbruksverket och Naturvårdsverket till regeringen.

I rapporten föreslås bland annat ökad samverkan mellan myndigheter och bransch-, hobby- och naturvårdsorganisationer och bättre verktyg för att kunna upptäcka och lagföra artskyddsbrott.

Från år 2012 och framåt syns en tydlig ökning av artskyddsbrottsärenden. Bidragande faktorer kan vara olika myndighetsinitiativ och ökande antal tips från allmänheten om försäljning via annonser på internet.

Källa: Naturvårdsverket


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .