Nyheter

01.02.2016 16:42 Ålder: 5 År

SSM vill skapa skugga för barn

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Bradley Rimblaeus

Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen och även den snabbast växande. Strålsäkerhetsmyndigheten vill därför ha utökad budget på 3 miljoner kronor för åtgärder.

Bland åtgärderna ingår en webbportal för samhällsplanerare samt ett nationellt tillsynsprogram för att stödja kommuner i deras tillsynsarbete kring UV-skyddade utemiljöer på skolgårdar.

Åtgärderna planeras äga rum mellan 2016-2018 och inriktas främst på skolgårdars och förskolors utemiljö, eftersom barn är extra känsliga för UV-strålning. 

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .