Nyheter

01.11.2015 15:50 Ålder: 6 År

Återvinning ur nedlagda deponier inte samhällsekonomiskt

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Bradley Rimblaeus

Antalet kommersiellt intressanta avfallsanläggningar för återvinning är "mycket begränsat" enligt Naturvårdsverket. Även miljönyttan bedöms låg, men en ändring av lagen om skatt på avfall föreslås ändå för att gynna de få anläggningar som kan bli aktuella.

Den 29:e oktober lämnade Naturvårdsverket in en redovisning av ett uppdrag till regeringen om återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar. Där utreddes huruvida staten bör stödja detta och i så fall lämna förslag på hur det skulle kunna ske. Den föreslagna lagändringen sker i samverkan med Skatteverket då det i dagsläget inte är möjligt att införa skattebefrielse för restavfall som måste återdeponeras, och som i så fall skulle dubbelbeskattas.

Källa: Naturvårdsverket


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .