Nyheter

10.11.2015 10:50 Ålder: 6 År

Nytt bidrag för att rusta upp skollokaler

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Leif Lövström

Från den 1 november 2015 är det genom förordning (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler möjligt att söka bidrag för att rusta upp skollokaler. För att få bidrag måste tre punkter samtidigt uppfyllas. Åtgärderna ska förbättra skolmiljön, förbättra arbetsmiljön OCH minska miljöpåverkan.

Miljöpåverkan kan exempelvis minskas genom att användningen av särskilt farliga ämnen blir mindre eller genom minskad energi- eller vattenanvändning.

Bidrag lämnas med högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna  och får inte lämnas för åtgärder som totalt kostar mindre än 100 000 kronor.

Källa: Boverket och FMH


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .