Nyheter

11.11.2015 10:34 Ålder: 6 År

Fällande dom för var artonde åtalsanmälan

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

52 kommuner gjorde sammanlagt 160 åtalsanmälningar för livsmedelsbrott under 2014. Under samma period gick 14 stycken åtalsanmälningar till åtal och 9 till fällande dom. Det framgår av Livsmedelsverkets enkät till kommunerna.

För de flesta anmälningarna, 68 procent, vet inte kontrollmyndigheterna vad som hänt med åtalsanmälan. Drygt var tionde kommun i enkäten har avstått från att göra en åtalsanmälan då det borde ha gjorts. Främsta anledningarna är att ärendet inte prioriteras av åklagarna, alternativt att ärendet läggs ner, samt att det är för tidskrävande att upprätta en åtalsanmälan. Antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen verkar inte ha någon betydelse för antalet anmälningar, inte heller det geografiska läget.

Helsingborg har gjort flest anmälningar, 21 stycken. Örnsköldsvik har flest fällande domar, tre stycken av sex åtalsanmälningar.

Många av kommunerna anser att det behövs mer utbildning eller vägledning för att kunna upptäcka och förebygga livsmedelsbrott. De behöver också bättre samverkan och/eller informationsflöde mellan olika myndigheter.

Källa: Livsmedelsverket


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .