Nyheter

28.10.2015 16:10 Ålder: 6 År

Skogsstyrelsen föreslår krav på egenkontroll i skogsvårdslagen

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Skogsstyrelsen föreslår till regeringen att krav på egenkontroll införs i skogsvårdslagen. Det innebär att den som utför åtgärder i skogen exempelvis blir skyldig att kontrollera att skogsvårdslagens regler om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden följs.

Tanken är att de nya bestämmelserna ska vara ett stöd för verksamhetsutövaren att följa bestämmelserna i skogsvårdslagen samt bidra till bättre kvalitet och uppföljning av miljöhänsynen i skogen.

Förslaget innebär bland annat att den som genomför skogliga åtgärder, till exempel en avverkning, ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga påverkan på natur- och kulturmiljöer. Likaså blir man skyldig att genomföra förbättringar om egenkontrollen brister.

Källa: Skogsstyrelsen


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .