Nyheter

22.10.2015 17:04 Ålder: 6 År

Äldre bergvärmepumpar håller måttet

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Energimyndighetens fälttest av äldre bergvärmepumpar i 20 hushåll visar att de klarar att leverera ungefär samma effekt som när de var nya. Genom att mäta energianvändningen har Energimyndigheten kunnat utvärdera hur mycket energi äldre bergvärmepumpar faktiskt sparar.

Årsvärmefaktorn är ett mått på bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år och kan skilja sig mycket. Skillnaderna mellan anläggningarna beror främst på hur väl anpassad värmepumpen är till husets värmesystem och på själva installationen.

Tillsatsel kallas den el som går på när värmepumpen inte klarar att värma hela huset och allt varmvatten som används. Det är naturligt att tillsatsvärmen går på riktigt kalla dagar, men en hög eller ökad användning av tillsatsel kan vara en signal om att något behöver åtgärdas.

Mätningarna visar också att beteendet spelar roll. Saker som hur ofta och hur länge man duschar har större betydelse för varmvattenanvändningen än hur många personer som bor i huset.

Det installerades ungefär 200 000 bergvärmepumpar i början på 2000-talet och många av dem används fortfarande.

Källa: Energimyndigheten


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .