Nyheter

07.10.2015 17:57 Ålder: 6 År

Förslag om samlat livsmedelsregister

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Mer samarbete mellan olika myndigheter, ett samlat register över alla livsmedelsföretag och fängelsestraff för brott mot livsmedelslagen. Det är några förslag för en bättre och skarpare livsmedelskontroll som Livsmedelsverket har lämnat till regeringen.

Livsmedelsverket anser att små kommuner måste samarbeta mer i livsmedelskontrollen. Genom att slå ihop sina resurser får de små kommunerna bättre möjlighet att använda sin kompetens och arbeta effektivt.

Ett annat förslag är att skapa ett samlat register över alla livsmedelsföretag, oavsett vilken sorts verksamhet företaget driver eller vilken myndighet som har ansvar för kontrollen. I dag har varje myndighet ett eget register, vilket bland annat gör det svårare att upptäcka och utreda livsmedelsbrott.

Livsmedelsverket vill också återinföra fängelse i straffskalan för brott mot livsmedelslagen. I dag finns bara böter i straffskalan. Det är inte proportionellt mot de konsekvenser för människors liv och hälsa som ett brott mot livsmedelslagen kan få. Fängelse i straffskalan gör bland annat att polis och åklagare kan gripa och anhålla misstänkta och göra husrannsakan. Det stärker möjligheterna att utreda allvarliga brott mot livsmedelslagen.

Källa: Livsmedelsverket


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .