Nyheter

18.09.2015 16:16 Ålder: 6 År

Hög avgift för felaktig ekomärkning

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Livsmedelsverket ålägger ett företag i Sala att betala femtio tusen kronor i avgift på grund av felaktig ekomärkning. Företaget har sålt mat med ekologisk märkning utan att varit anmäld för kontroll av ekologisk produktion.

Ett företag som vill märka produkter som ekologiska måste anmäla sin verksamhet så att det går att kontrollera att maten verkligen är ekologisk. I Sverige kan företaget anmäla sig till privata kontrollorgan. Anmälan ska göras innan företaget släpper ut den ekologiska produkten på marknaden. Ett företag som åläggs att betala avgift kan överklaga beslutet.

Källa: Livsmedelsverket


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .