Nyheter

05.02.2015 12:39 Ålder: 7 År

Hur tänker en inspektör?

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Naturvårdsverket har finansierat en studie för att fördjupa förståelsen av hur professionella bedömningar görs inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, och om de åtta bedömningsdimensioner som framkom i forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn 2009-2012.

Syftet med forskningen har varit att öka kunskapen om bedömningsdimensionerna och hur de beskrivs av miljöinspektörer.

Bedömningsdimensionerna visar på komplexiteten som ingår i miljöinspektörers arbete, och de ligger till grund för deras myndighetsbeslut. Rapporten innehåller en fördjupad analys av bedömningsdimensionerna, en diskussion med utgångspunkt från studiens resultat, en analys med utgångspunkt från forskning om intuitivt beslutsfattande samt sammanfattande iakttagelser för fortsatt utveckling och forskning.

Källa: Naturvårdsverket


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .