Nyheter

15.01.2015 11:44 Ålder: 7 År

Regeringen skärper arbetet mot miljögifter

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt åtgärdsprogram mot spridningen av högfluorerade ämnen. Andra myndigheter ska ta fram riktvärden och genomföra en kartläggning av förekomsten av högfluorerade ämnen i Sveriges yt- och grundvatten.

I Tullinge i Botkyrka, i Uppsala, Halmstad, Båstad och Kallinge i Ronneby har högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, hittats i grundvattentäkter. Orsaken till dessa ämnen i grund- och dricksvatten är bland annat användning av brandskum på såväl allmänna som militära flygplatser.

Kemikalieinspektionen ska ta fram förslag till en möjlig reglering av brandskum och ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för att minska förekomsten av högfluorerade ämnen i andra kemiska produkter och varor.

Statens Geotekniska Institut får i uppdrag att ta fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark och grundvatten.

Naturvårdsverket ska genomföra en screening av miljögifter, däribland högfluorerade ämnen, i yt- och grundvatten.

Källa: Miljö- och energidepartementet


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .