Nyheter

01.11.2014 16:12 Ålder: 7 År

Upphandlingsstödet i en ny myndighet

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Regeringen har i budgetpropositionen 2015 föreslagit inrättandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd från den 1 september 2015.

Förslaget innebär att samtliga uppgifter som rör stöd, information och vägledning, inklusive bl.a. innovationsupphandling och miljökrav, som Konkurrensverket i dag ansvarar för överförs till en ny myndighet för upphandlingsstöd.

Ett effektivt upphandlingsstöd förutsätter enligt regeringen att verksamheten bör ha en oberoende ställning i förhållande till tillsynsverksamheten som Konkurrensverket ansvarar för.

Regeringen kommer snarast att tillsätta en organisationskommitté som får i uppdrag att genomföra bildandet av den nya myndigheten.

Källa: Regeringen


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .