Nyheter

23.10.2014 15:44 Ålder: 7 År

Gamla bekämpningsmedel fortfarande kvar i grundvattnet

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Äldre numera förbjudna bekämpningsmedel kan fortfarande spåras i grundvattnet i många svenska brunnar visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten visar hur mycket rester av bekämpningsmedel som kan spåras i grundvattnet i Sverige. Studien omfattar perioden 1986-2014 och är den första i sitt slag.

Ett eller flera bekämpningsmedel återfanns i 36 procent av alla prover, främst rör det sig om äldre ämnen som funnits i så kallade totalbekämpningsmedel. Dessa ämnen är förbjudna i dag.

Studien Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 - 2014 har genomförts av Kompetenscentrum för kemisk bekämpning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Rapporten innehåller analyser över vilka halter och substanser som återfinns i Sveriges grundvatten och hur detta har förändrats sedan mitten av 1980-talet.

Analyserna bygger på data från den nationella och regionala miljöövervakningen samt vattenverkens råvattenanalyser. Den visar också hur halterna av bekämpningsmedelsrester varierar inom landet och jämför situationen i Sverige med några andra europeiska länder.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .