Nyheter

20.05.2014 11:41 Ålder: 7 År

Nätverk om högfluorerade ämnen i dricksvattnet

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Flera kommuner i Sverige har upptäckt högfluorerade ämnen i marken och i dricksvattnet. För att hitta lösningar på detta problem har Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket nu startat ett nätverk för bland annat myndigheter, forskare, länsstyrelser, kommuner och vattenproducenter.

Det första nätverksmötet hölls den 12 maj. Ett trettiotal experter från olika myndigheter, universitet, forskningsinstitut, undersökningsföretag och dricksvattenproducenter deltog i mötet och bidrog med flera perspektiv på problemet kring perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet.

Nätverket kommer till en början fokusera på att ringa in problemet och diskutera lösningar för att få bort perfluorerade ämnen i marken och dricksvattnet, men också verka för fler initiativ till forskning kring perfluorerade ämnen. Nästa nätverksmöte kommer att äga rum i höst.

Läs mer Nytt nätverk stärker kompetensen kring högfluorerade ämnen i dricksvattnet (Livsmedelsverket).


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .