Nyheter

24.06.2014 17:31 Ålder: 7 År

Kommuner tvingas kontrollera PFAA i dricksvattnet

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Trots flera uppmaningar har elva kommuner inte informerat Livsmedelsverket om det kommunala dricksvattnet kan vara förorenat av hälsofarliga industrikemikalier som perfluorerade alkylsyror (PFAA). Livsmedelsverket tvingar nu kommunerna att redovisa läget genom att utfärda ett föreläggande.

För att få en helhetsbild av problemets omfattning i landet och för att initiera åtgärder på kommunal nivå gick Livsmedelsverket ut med en enkät till alla kommuner i slutet av januari 2014, med uppmaning att redovisa läget till Livsmedelsverket senast 1 april 2014. I april uppmanade Livsmedelsverket ännu en gång de kommuner som inte besvarat enkäten att göra det senast 1 juni 2014.

Trots den uppmaningen är det ännu elva kommuner som inte har svarat på enkäten. Därför kommer Livsmedelsverket att förelägga dessa kommuner att redovisa läget till Livsmedelsverket senast den 1 september.

De kommuner som får förläggande är:

 • Bjurholm
 • Boden
 • Flen
 • Haparanda
 • Härjedalen
 • Oxelösund
 • Partille
 • Sydnärkes miljönämnd
 • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 • Vansbro
 • Åsele


Det är också ett trettiotal kommuner som Livsmedelsverket vill ha mer information från. Hos dem pågår det ett kartläggningsarbete och resultatet ska redovisas senast den 1 september.

Läs mer på Livsmedelsverkets sida Kommuner tvingas kontrollera dricksvattnet.  


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .