Nyheter

23.06.2014 17:27 Ålder: 7 År

Enklare för markägare att ta initiativ för att få sin mark skyddad

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Genom en satsning på information har markägare uppmuntrats att anmäla värdefulla områden som de vill ska få ett formellt skydd. I fem områden spridda över landet har metoden, kallat Kometprogrammet, testats. Från 2015 kommer arbetssätt grundade på erfarenheter från försöket att införas successivt i hela landet.  

Sedan 2010 har Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne genomfört ett försök för att ta till vara markägares intresse för att skydda värdefull natur på sina marker.

Skydd och intresset för naturvård bedöms ha ökat tack vare arbetssättet. Totalt skyddades 292 områden om sammanlagt 1 130 hektar produktiv skogsmark inom ramen för Kometprogrammet, 138 biotopskyddsområden, 123 naturvårdsavtal och 31 avtal inför bildande av naturreservat.

De områden som har skyddats under försöksperioden har varit mindre, med något lägre värden jämfört med områden där myndigheterna tagit initiativ till skydd. Kostnaderna för myndigheterna har varit högre med det nya arbetssättet.

Läs mer på Naturvårdsverkets sida Enklare för markägare att ta initiativ för att få sin mark skyddad.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .