Nyheter

19.06.2014 17:53 Ålder: 7 År

Byggsektorn enig om LCA - nu måste beställarna ta sitt ansvar

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

En rad tunga aktörer inom byggsektorn är nu överens om hur livscykelanalyser, LCA, ska användas för byggnadsverk. Parterna har också enats om att ett LCA-perspektiv är grunden för att klara byggsektorns bidrag till en mer hållbar utveckling. Nu uppmanar de kommuner, byggherrar och andra delar av bygg- och fastighetssektorn att ta sin del av ansvaret och ställa krav på att LCA ska användas för att beskriva miljöprestanda.

Byggsektorn står för hela 40 procent av samhällets resursanvändning i form av material och energi. Men det har hittills varit svårt att tolka och jämföra olika materials, konstruktioners och byggmetoders miljöpåverkan när de har baserats på livscykelanalyser för det har saknats en gemensam branschmetodik.

Målet med projektet "Robust LCA" har varit att nå samsyn om metoder och användning av LCA men också att utveckla hur LCA kan göras mer entydig, vilket skulle göra den mer användbar vid produktjämförelser och som ett verktyg i offentlig upphandling. Styrgruppen har nu enats om ett antal ståndpunkter som på en övergripande nivå beskriver hur LCA bör användas inom byggsektorn och som sammanfattas i 19 punkter.

Krav på LCA kommer sannolikt att bli allt vanligare, till exempel genom EU:s byggproduktdirektiv. Likaså kommer LCA att krävas av dem som vill få högsta poäng i aktuella miljöcertifieringssystem som exempelvis BREEAM och LEED.

Bakom projektet "Robust LCA" står IVL, NCC, Cementa, Svenskt Trä och Stålbyggnadsinstitutet. Förutom av deltagande parter har projektet också delfinansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Se Byggsektorn enig om LCA - nu måste beställarna ta sitt ansvar (IVL).


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .