Nyheter

29.04.2014 09:52 Ålder: 7 År

Samordning om industribuller vid planläggning och tillsyn

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Naturvårdsverket och Boverket redovisar ett gemensamt utkast till vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller på uppdrag av regeringen. Samma ljudnivåer föreslås för både planläggning av nya bostäder och tillsyn av buller i befintliga bostäder, vilket kommer att underlätta för kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare.

Boverkets del är avsedd att användas vid lokaliseringsprövning enligt plan- och bygglagen och Naturvårdsverkets del avser tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Vägledningarna kommer att kompletteras och färdigställas och andra justeringar kan bli aktuella.

Läs mer på regeringens sida Samordnade ljudnivåer från industribuller vid både planläggning och tillsyn.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .