Nyheter

16.04.2014 09:48 Ålder: 8 År

Industrikemikalier kan finnas i minst 3,4 miljoner svenskars dricksvatten

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Minst 3,4 miljoner svenskar får dricksvatten från vattentäkter som är eller misstänks vara förorenade av industrikemikalierna PFAA. I de flesta fall verkar halterna dock vara låga. Det visar Livsmedelsverkets kartläggning.

Totalt är det 66 dricksvattenanläggningar som bedöms vara förorenade av perfluorerade alkylsyror (PFAA). Eftersom många av anläggningarna tar sitt dricksvatten från stora sjöar och vattendrag som Mälaren, Vättern och Göta älv späs föroreningarna ut och halterna blir låga. Det är när förorenat grundvatten i marken används för att göra dricksvatten som halterna i dricksvattnet kan bli höga.

85 procent av kommunerna har svarat på Livsmedelsverkets enkät. Några har svarat att de inte har tagit reda på om dricksvattnet i deras område kan vara förorenat.

Senast 1 juni uppmanas de kommuner som bedömt att de har vatten som kan vara förorenat av PFAA att också ta prover på vattnet. Livsmedelsverket uppmanar också de kommuner som inte ännu inte gjort den första bedömningen att göra det.

Läs mer på Livsmedelsverkets sida Industrikemikalier kan finnas i minst 3,4 miljoner svenskars dricksvatten.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .