Nyheter

24.04.2014 15:12 Ålder: 7 År

EU kräver kraftig minskning av plastpåsar

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

EU-länderna måste minska sin förbrukning av plastpåsar med 80 procent fram till år 2019, efter ett beslut i EU-parlamentet. Enligt beslutet ska EU-länderna halvera sin konsumtion av de tunnaste plastpåsarna till 2017 och minskningen ska uppgå till 80 procent 2019, jämfört med i dag.

I fortsättningen bör därför inga plastpåsar delas ut gratis i butiker, frånsett de allra tunnaste som används för att förpacka färskvaror. Dessa ska dock på sikt tillverkas i returpapper.

Hur minskningen av plastpåsarna ska gå till är dock upp till medlemsländerna att avgöra.

100 miljarder plastpåsar förbrukas årligen i EU. Förbrukningen varierar kraftigt mellan länderna. I Polen, Portugal och Slovakien används 466 per person och år, i Sverige cirka 100. 8 miljarder plastkassar per år hamnar i Europas natur och 70 procent av soporna i europeiska hav är plastrester från påsar och flaskor. Plastpartiklar har påträffats i över 90 procent av fåglarna i Nordsjön.

Läs mer i EU kräver kraftig minskning av plastpåsar, Avfall Sverige.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .