Nyheter

01.04.2014 12:52 Ålder: 8 År

Hårfärgningsmedel dåligt märkta om allergirisk

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Vid en kontroll av innehållet i 50 hårfärgningsprodukter fann Läkemedelsverket att det fanns stora brister i varningstexterna om produkternas allergirisk. Kravet på svensk text hade inte följts för en tredjedel av produkterna.

Samtidigt visar undersökningen att samtliga testade produkter följer innehållsbestämmelserna om maximal tillåten koncentration för de fem prioriterade ämnena i undersökningen. De utvalda ämnena var: p-phenylenediamine, toluen-2,5-diamin sulfate, resorcinol, m-aminophenol och 4-amino-2- hydroxytoluene. Dessa ämnen är tillåtna med begränsningar men har en hög allergipotential och är vanligt förekommande i hårfärgningsprodukter varför det är viktigt att begränsningarna följs.

Målet med undersökningen var att kontrollera att hårfärgningsmedlen innehöll rätt halter av utvalda ämnen och att förpackningarna hade tillräcklig information till användarna.

Läkemedelsverket kommer att följa upp märkningskontrollen av hårfärgningsmedel i ett samverkansprojekt tillsammans med miljö- och hälsoskyddsinspektörer från landets kommuner under hösten 2014.

Läs mer på Läkemedelsverket sida Stora brister i varningstexterna på hårfärgningsprodukter.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .