Nyheter

15.03.2014 13:16 Ålder: 8 År

HaV utlyser 3,5 miljoner till projekt för bättre små avlopp

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

I fjol lämnade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, förslag till regeringen om insatser för att minska utsläppen från små avlopp. Nu utlyser HaV 3,5 miljoner kronor till projekt som kan skynda på utvecklingen.

HaV fick i uppdrag att i samarbete med Boverket se över regleringen och ta fram styrmedel för att öka åtgärdstakten av bristande små avloppsanläggningar. Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är två förslag som fanns med i rapporten, september 2013.

Målet är att de 3,5 miljonerna ska användas för att öka kunskapen om miljö- och hälsorisker från små avloppsanläggningar och bidra till utvecklingen av metoder för att minska dessa risker. Utlysningen riktar sig främst till universitet, organisationer kommuner, och länsstyrelser.

Det får gärna vara projekt som resulterar i utveckling av metoder som underlättar kommunernas bedömningar vid prövning och tillsyn. Det kan också vara projekt som rör utvärdering och jämförelse av olika reningstekniker avseende reningsresultat, möjlighet till kretslopp, robusthet och användarvänlighet. Intresseanmälan ska vara inlämnad senast den 11 april 2014.

Läs mer: HaV utlyser 3,5 miljoner till projekt för bättre små avlopp.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .