Nyheter

06.03.2014 16:38 Ålder: 8 År

Tidsgräns i sommar för sanering av PCB i byggnader

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Trots att all nyanvändning av PCB är förbjuden sedan 1978 fortsätter PCB att spridas till miljön genom byggnader och utrustning. För att hindra spridningen så finns det en PCB-förordning som innehåller regler för hur arbetet med att ta bort PCB i byggnader ska gå till.

Det finns olika tidsgränser för när saneringen ska vara klar. Tidsgränserna är satta utifrån när husen byggdes och den uppmätta PCB-halten. Den 30 juni 2014 infaller den första tidsgränsen för sanering enligt PCB-förordningen.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att saneringen utförs i tid. Sanering ska alltid föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten som i de flesta fall är kommunen.

Alla byggnader där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956-1973 ska redan ha inventerats senast den 30 juni 2008.

Sanering av byggnader med mer än 500 vikt-ppm PCB ska ha skett senast den 30 juni 2014 eller 30 juni 2016. Ägaren till en byggnad eller anläggning där halten är 50-500 vikt-ppm ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Läs mer på Naturvårdsverkets sida Påminnelse om tidsgräns i sommar för sanering av PCB i byggnader.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .