Nyheter

19.02.2014 15:18 Ålder: 8 År

Fortsatt utredning om opastöriserad mjölk

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Livsmedelsverket gör en fördjupad utredning om försäljning av opastöriserad mjölk direkt från gård. Orsaken är de många synpunkter som kommit in på förslaget att förbjuda försäljningen.

I september 2013 lämnade Livsmedelsverket ett förslag om regler för försäljning av små mängder av olika animaliska livsmedel. I förslaget ingick bland annat opastöriserad mjölk, musslor, ägg och kött.

Den fortsatta utredningen av försäljning av opastöriserad mjölk direkt till konsument ska analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av olika alternativ. Det handlar om huruvida mjölken ska förbjudas eller om den med hjälp av olika åtgärder skulle kunna tillåtas om försäljningen kan ske på ett tillräckligt säkert sätt. Åtgärder som ska utredas är skärpta hygienkrav, skärpta krav på företagens egenkontroll och provtagning, förstärkt kontroll från myndigheterna samt vilka effekter som kan uppnås genom krav på märkning av mjölken och information till konsumenterna.

Det finns en risk att man kan drabbas av Ehec eller andra hälsoskadliga bakterier om man dricker opastöriserad mjölk.

Företagare med egen gårdsbutik och andra livsmedelsföretag som till exempel gör ostkaka av opastöriserad mjölk berörs inte av förslaget. De kan fortsätta tillverka den på samma sätt som de alltid har gjort.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida Fortsatt utredning om opastöriserad mjölk.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .