Nyheter

01.02.2014 09:43 Ålder: 8 År

Vägledning för avloppsanordningars reningsfunktion

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

För att få en ökad samsyn av avloppsanordningars reningsfunktion och underlätta handläggningen av avloppsärenden genomfördes projektet Bedömning av avloppsanordningars reningsfunktion under 2013. Nu finns en rapport som har tagits fram av Miljösamverkan Östergötland (MÖTA).

Det görs olika bedömningar av vilka avloppsanordningar som klarar hög respektive normal skyddsnivå, något som skapar svårigheter och förvirring bland tjänstemän, fastighetsägare och gräventreprenörer.

Läs mer på Miljösamverkans hemsida Vägledning vid bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion.  


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .