Nyheter

12.02.2014 15:53 Ålder: 8 År

Nya föreskrifter för skogsskötsel som påverkar naturmiljön

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Skötsel av skog kan ha stor påverkan på naturmiljön. Därför tydliggör nu Skogsstyrelsen vilka skogsbruksåtgärder som måste anmälas för samråd enligt Miljöbalken.

Enligt de nya föreskrifterna som gäller från 1 april ska följande skogsbruksåtgärder anmälas för samråd: skogsbruksåtgärder i nyckelbiotoper, viss dikesrensning, skogsgödsling, askåterföring, stubbskörd, anläggande av skogsbilväg och traktorväg samt anläggande av vissa basvägar, i de fall dessa basvägar går över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag.

Utöver dessa åtgärder finns också den generella skyldigheten att anmäla åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön.

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida Nya föreskrifter för skogsskötsel som påverkar naturmiljön.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .