Nyheter

20.01.2014 11:29 Ålder: 8 År

Fler kommuner ska ta vara på matavfall

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

I dagarna skickar Jordbruksverket ut ett kunskapsmaterial till alla kommuner som ännu inte börjat ta vara på matavfall. Syftet är att sprida erfarenheter från olika projekt samt ge inspiration och stöd för de kommuner som vill utvinna energi från rötat matavfall.

Enligt en undersökning från Avfall Sverige samlar 60 procent av Sveriges kommuner in källsorterat matavfall idag. Drygt 20 procent av dessa kommuner har endast insamling från storkök och restauranger medan resterande samlar in även från hushållen. Bland de kommuner som ännu inte börjat ta vara på matavfall har många planer på att införa system för källsortering de kommande åren.

Målet är att minst 50 procent av Sveriges totala matavfall ska sorteras och behandlas biologiskt senast år 2018. Förbränning ska lämna plats för den mer resurseffektiva rötningen som ger både biogödsel och biogas.

2011 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att stödja projekt och samordna kunskap för att öka biogasproduktionen från matavfall. Projekten handlade exempelvis om att förbehandla matavfall på ett effektivt sätt samt öka acceptansen för att sprida biogödsel från matavfall på åkrarna.

Läs mer på Jordbruksverkets sida Fler kommuner ska ta vara på matavfall.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .