Nyheter

20.01.2014 11:26 Ålder: 8 År

Hårfärgskoll 2014 - Samverkansprojekt med kommunerna

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Under år 2013 har Läkemedelsverket bedrivit en förstudie av hårfärgningsprodukter. Förstudien visar att det är vanligt med fel i märkningen och att det därför är angeläget att fortsätta med att kontrollera märkningen av hårfärgningsmedel i större skala med hjälp av landets kommuner.

De vanliga hårfärgningsmedlen innehåller allergiframkallande ämnen och produkterna har därför varningstext i märkningen som upplyser användarna om allergiriskerna.

Målet med projektet Hårfärgskoll 2014 är att hårfärgningsmedel på den svenska marknaden ska vara rätt märkta. För att åstadkomma detta bjuder Läkemedelsverket in Sveriges kommuner till att delta i ett gemensamt samverkansprojekt. Butiker, frisörer och andra aktörer som säljer hårfärgningsmedel ska kontrolleras i projektet.

Läs mer på Läkemedelsverkets sida Hårfärgskoll 2014 - Samverkansprojekt med kommunerna.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .