Nyheter

17.01.2014 15:00 Ålder: 8 År

Bisfenol A ej skadligt med nuvarande gränsvärden

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Den mängd bisfenol A vi får oss bedöms inte skada hälsan. Det gäller alla åldersgrupper och även foster. Det kommer den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, fram till i en ny utvärdering. Efsa föreslår ändå att den tolerabla mängd bisfenol A som en person kan få i sig hela livet utan risk för hälsan bör sänkas.

Ny kunskap om skillnader i hur bisfenol A beter sig i försöksdjur jämfört med människa visar att det behövs större säkerhetsmarginal för människa. Därför föreslår Efsa att det tolerabla dagliga intaget, TDI, sänks från 50 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag till 5 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. TDI är den mängd av ett ämne man kan få i sig varje dag under hela livet utan risk för hälsan.

Eftersom det pågår en stor studie på området som kan klargöra flera osäkerheter kring bisfenolets effekter är det tolerabla dagliga intaget (TDI) som nu föreslås tillfälligt (t-TDI).

De flesta får i sig större delen av bisfenol A via maten, framför allt från konserverad mat. Även papper som används vid utskrifter, exempelvis kvitton, kan vara en betydande källa för vissa grupper.  

Se Livsmedelsverkets pressmeddelande Ny riskvärdering av bisfenol A.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .