Nyheter

15.11.2013 16:07 Ålder: 8 År

Folkhälsomyndigheten tar över hälsoskyddet i januari

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

När den nya Folkhälsomyndigheten bildas den 1 januari 2014 övergår större delen av Socialstyrelsens verksamhet inom hälsoskydd samt miljö- och folkhälsorapportering till den nya myndigheten.  Ansvaret för viss tillsynsvägledning stannar kvar på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kommer efter årsskiftet att ge fortsatt tillsynsvägledning inom yrkesmässig hygienisk verksamhet och behåller även frågor om farligt avfall från hälso- och sjukvården.

Läs mer på Socialstyrelsens sida Ny folkhälsomyndighet 1 januari 2014 och regeringens sida Utredningen om inrättande av Folkhälsomyndigheten.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .