Nyheter

19.11.2013 10:50 Ålder: 8 År

Översyn av myndigheterna inom miljöområdet

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredare för att göra en översyn av myndigheterna inom miljöområdet.

Utredaren ska pröva förutsättningarna för en ny tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur för myndigheterna under Miljödepartementet. Någon liknande översyn har inte gjorts sedan slutet av 1980-talet.

Utredaren ska i ett första skede kartlägga myndighets- och verksamhetsstruktur, beskriva de förändringar som har skett och kartlägga myndigheternas effektivitet. Dessa uppgifter ska redovisas i ett delbetänkande den 1 september 2014.

I ett andra skede ska utredaren bl a ge förslag på hur myndighets- och verksamhetsstrukturen kan utvecklas, Slutbetänkandet ska redovisa den 31 mars 2015.

Läs mer på regeringens sida Regeringen tillsätter en utredning om översyn av myndigheterna inom miljöområdet.

 


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .