Nyheter

19.10.2013 18:36 Ålder: 8 År

Ökad satsning på LOVA

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Regeringen föreslår en satsning på 75 miljoner kronor årligen till nya LOVA-bidrag från och med 2014. Detta för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning.

Regeringen inrättade LOVA-bidraget 2009, ett bidrag till kostnadseffektiva lokala vattenvårdsprojekt. Den nya satsningen på LOVA innebär en permanent förstärkning av dessa ansträngningar.

Läs mer på regeringen sida Ökad satsning på lokala vattenvårdsprojekt - LOVA.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .